به چه بهانه می روی ؟

 

دیگر برای اینکه گریه نکنم


هیچ بهانه ای ندارم


گریه گاهی رمز تدبیر اشتباهات است


کاش چمدان عشقمان را آنقدر سنگین نبسته بودیم که وسط راه آنرا به زمین بیاندازیم و راه را بدون آن ادامه دهیم


زندگی بدون عشق اینقدر خالیست که بعضی مواقع حتی زودتر از سکوت می شکند


وتو، ای کاش مرا می فهمیدی


اما حالا که می روی ، قرار میان ما هیچ، ولی بگو به چه بهانه می روی

/ 0 نظر / 8 بازدید