منو ببخش

منو ببخش چند وقته که عاشق اون نگات شدم

منو ببخش آخه خراب دل با صفات شدم

منو ببخش اگه تو رو دوست دارم خیلی زیاد

منو ببخش اگه شبا بارونی چشام برات

منو ببخش اگه توی نمازم اینو می خونم

که خدا کنه بشه همیشه پیشت بمونم

منو ببخش اگه برای قلب تو خیلی کمم

منو ببخش اگه توی چشای تو زل می زنم

منو ببخش اگه شبا همش با یادت می خوابم

منو ببخش ولی بدون تا آخرت خرابتم!!!

/ 0 نظر / 7 بازدید