فقط برای تو مینویسم...

فقط برای تو مینویسم

برای تویی که تنهایی هایم پر از یاد توست

برای تویی که احساسم از آن وجود نازنین توست

برای تویی که قلبت پـاک است

برای تویی که عـشقت معنای بودنم است

برای تویی که غمهایت معنای سوختنم است

برای تویی که آرزوهایت آرزوی من است

/ 0 نظر / 9 بازدید