خدایم...

من اگر روح پریشان دارم        

من اگر غصه فراوان دارم

به تن زندگیم، زخم فراوان دارم

گله از بازی دوران دارم

دل گریان، لب خندان دارم

چه غم است؟ چون تو خدایی دارم

در زمستان نفسگیر اگر....نفسم میگیرد

آرزو در دل من، متولد نشده میمیرد

یا اگر دست زمان، در ازای هر نفس،

 

جان مرا میگیرد          

دل گریان، لب خندان دارم          

 چه غم است؟چون تو خدایی دارم           

من اگر پشت خودم پنهانم         

من اگر خسته ترین انسانم        

به وفای همه بی ایمانم       

به تو و عشق تو ایمان دارم       

چه غم است؟چون تو خدا
یی دارم ..!!   

/ 0 نظر / 11 بازدید