مرگ بر من...

هر چه برمن گذشت حقم بود

من از این بیشتر سزاوارم تو گناهی نداری ای زیبا

مرگ بر من که دوستت دارم     

 

/ 2 نظر / 12 بازدید
masoud

jaleb bud

داش میثم گل

[خنثی][خنثی][خنثی][خنثی] [سوال][ابرو][متفکر][سوال][ابرو][متفکر][سوال][ابرو][متفکر][سوال][ابرو][متفکر][سوال][ابرو][متفکر][سوال][ابرو][متفکر][سوال][ابرو][متفکر][سوال][ابرو][متفکر][سوال][ابرو][متفکر][سوال][ابرو][متفکر][سوال][ابرو][متفکر][سوال][ابرو][متفکر][سوال][ابرو][متفکر]