آزادگی

 

بی اجرو مزد کس نکندکارهیچکس

کالای مفت نیست به بازار هیچکس


هرکس که یارتوست کند فکر سود خویش

بیهوده کس نشود یار هیچکس 


آزاد هرکه نیست زهر بند شاد نیست

هرگز کسی مباد گرفتارهیچکس


ازهول مرگ ترس طلبکار بدتراست

در زندگی مباش بدهکارهیچکس


تا پی نبرده ای که دلش با زبان یکی است

دل خوش مکن به گرمی گفتار هیچکس

 

حالت بدوش هیچکس بار خود منه

یا شانه هم تهی مکن از بار هیچکس  

 

/ 0 نظر / 7 بازدید